Dwujęzyczna szkoła niepubliczna szkoła podstawowa Warszawa w Białymstoku - przedmioty nauczane po polsku i po angielsku, drugi język obcy już od zerówki

2019-09-02

Książka „Zaczarowana zagroda” stała się inspiracją do działań plastyczno- technicznych. Niesamowita historia Laury, która dążyła do realizacji swoich marzeń może być inspiracją dla niektórych. Szkoła jest dobrze wyposażona i ma kompleks sportowy z boiskami o sztucznej murawie, gmina zobowiązała się zapewnić bezpłatny dojazd uczniom do szkoły. Dwujęzyczna szkoła niepubliczna szkoła podstawowa Warszawa w Białymstoku - przedmioty nauczane po polsku i po angielsku, drugi język obcy już od zerówki! Szkoła kształci i promuje postawy patriotyczne. Szkoła demokratyczna nie tylko uczy, ale przygotowuje młodego człowieka do życia we współczesnym świecie od strony praktycznej. Świetnie Wam poszło, a Wasze działanie może być inspiracją dla innch! Każdy dzień niesie nowe spotkania, nowe tematy i nowe wyzwania, których inspiracją są moi uczniowie. Nasza Szkoła wystawiła do konkursu 9-osobową reprezentację. Z tego powodu szkoła demokratyczna może też przyjmować dzieci z niepełnosprawnością. W tym domu mieściła się ochronka kaplica i szkoła ludowa. Rodzinne pamiątki miały stać się inspiracją do odkrywania ciekawych historii łączących pokolenia. Prototyp ogródka stał się inspiracją do wykonania wizualizacji w postaci makiety. Nasza szkoła bierze udział w projektach realizowanym w ramach eTwinning. Nasza szkoła osiągnęła duży sukces, zdobywając 3 pierwsze miejsca i jedno wyróżnienie. Dodatkową inspiracją okazały się spotkania z fantastycznymi ludźmi. Szkoła załatwiła przydział na 102 pary obuwia dla dzieci. Może dla kogoś odwiedzone przez uczniów miejsca będą inspiracją do wakacyjnych wojaży. Nowa szkoła posiada 5 sal lekcyjnych, bibliotekę, pokój nauczycielski oraz na piętrze mieszkania dla nauczycieli. Na początku lat dwudziestych XX wieku były trzy szkoły: Szkoła główna dwuklasowa z kierownikiem. Akcja, w której jako szkoła wzięliśmy udział przerasta z roku na rok wszelkie oczekiwania. W kwietniu nasza szkoła po raz czwarty dołączyła do ogólnopolskiej kampanii społecznej Zaczytani. Ona jest fundamentem kształtowania postaw patriotycznych, podstawą do podejmowania działań na rzecz rozwoju Polski, poszanowania jej dziedzictwa kulturowego, inspiracją do odkrywania „małych ojczyzn”. Przywieziona z wakacji wenecka maska była inspiracją do stworzenia własnej, którą można ubrać na bal karnawałowy albo podarować komuś w prezencie. Las - inspiracją w twórczości dzieci i tematem konkursów szkolnych. To wszystko przez jedną książkę, która stała się wielką inspiracją do prowadzenia kolejnych zajęć lekcyjnych z dziedzin takich jak plastyka, literatura, matematyka, historia. Również i nasz szkoła włączyła się do obchodów tego wydarzenia. Ozdoby i pierniki wykonane wspólnie przez uczniów, rodziców i nauczycieli zostaną przeznaczone na kiermasz świąteczny, a dochód z ich sprzedaży szkoła przekaże na cele charytatywne. Szkoła demokratyczna prowadzi więc indywidualny program nauczania dla każdego. Niech osiąganie wyznaczonych celów daje Wam wiele satysfakcji, będzie inspiracją do dalszych działań i przyniesie jak najlepsze wyniki. Władze austriackie dążyły do wykorzenienia polskości, a w każdej parafii powinna być trzyletnia szkoła trywialna na utrzymaniu gminy lub dominium. W maju nasza szkoła po raz piąty dołączyła do ogólnopolskiej kampanii społecznej Zaczytani. Szkoła podejmuje różne inicjatywy kulturalne, między innymi: jasełka, spektakle bożonarodzeniowe, misteria wielkopostne przygotowywane dla mieszkańców wsi, jak również sąsiednich miejscowości. Spotkanie było inspiracją do wypowiedzi i rysunków.