- Modernizacji poddano: kabinę maszynisty ( w tym instalacja klimatyzacji), silniki, pulpit wraz z oknami bocznymi i nowym wyłożeniem ścian, odbierak prądu oraz system sterowania lokomotywy

2019-10-10

OBWÓD szereg połączonych ze sobą zespołów, podzespołów i części tworzących odpowiednią drogę dla prądu elektrycznego, cieczy lub gazu. Odbierak prądowy jest elementem zewnętrznym konstrukcji pojazdu albo urządzenia, które jest zasilane z zewnątrz energią elektryczną. W lokomotywie zastosowano odbieraki prądu z dwoma ślizgaczami. - Modernizacji poddano: kabinę maszynisty ( w tym instalacja klimatyzacji), silniki, pulpit wraz z oknami bocznymi i nowym wyłożeniem ścian, odbierak prądu oraz system sterowania lokomotywy. W tym układzie w każdej lokomotywie zamontowanych jest osiem szczotek uziemiających. Oprócz hamulca pneumatycznego zastosowano dodatkowo w lokomotywie hamulec elektrodynamiczny (oporowy). Rekuperacja prądu i styki uziemiające kół Na wszystkich głowicach osi umieszczone są szczotki uziemiające. Odbierak prądu (ślizgacz kompletny AKP-4E/RYTM z nakładkami węglowymi. Odbierak prądu może być podniesiony jedynie przy zamkniętych drzwiach i przesłonach w przedziale. Każdy odbierak ma swoją linkę, którą połączony jest ze zwijaczem (popularnie: bębnem). Eksperyment przeprowadzono przyjmując prędkość ruchu odbieraka prądu wzdłuż sieci trakcyjnej równą 165,5 km/h. W rzeczywistości w układzie odbierak prądu - sieć trakcyjna istnieje tłumienie w postaci tarcia suchego i lepkiego. Ze względu na budowę odbieraki możemy podzielić na odbieraki sprężynujące i niesprężynujące ślizgowe oraz odbieraki prądu krążkowe niesprężynujące. W układzie dynamicznym odbierak prądu - sieć trakcyjna jest pewna możliwość kształtowania warunków eksploatacyjnych przez regulację zwisu wstępnego istniejącej sieci trakcyjnej. : Drgania ruchomego układu dyskretnego współpracującego z układem ciągłym na przykładzie współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną. W lokomotywie zastosowano dwa niezależne układy wentylacyjne. Wszystkie odbieraki prądu mają projekto-. Jak się okazało po przejechaniu kilkunastu metrów od peronu, z dachu pociągu oderwał się odbierak prądu (pantograf). Badania poligonowe współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną [1] o różnych zwisach wstępnych wykazują istotną zależność jakości współpracy odbieraka z siecią od wartości strzałki zwisu (rys. Odbierak prądu podłączono z aparatami, umieszczonymi na dachu, przy użyciu ocynkowanych szyn przewodzących prąd. Prędkość jazdy pojazdu wyposażonego w ten odbierak prądu może wynieść do 160 km/h. Odbierak prądu wyposażony jest w pneumatyczny układ podnoszenia, wymagający zasilania powietrzem o regulowanym ciśnieniu. Dla uniknięcia niedopuszczalnie dużych sił przy większych prędkościach między odbierakiem prądu a przewodem jezdnym odbierak wyposażony jest w wiatrownice.